STUDIE
Dancohr zadal studii na výsledná měření účinnosti Bentlon IPL Dual Power Flash. Studie
obsahovala odstranění chloupků, což může být měřeno konkrétně a objektivně. Studie
zahrnuje praktická měření ve 22 zemích, což znamenalo velké množství rozdílných
výsledků vzhledem k měření různých typů chloupků a typů pleti. Studie probíhala ve
skupině 129 klientů.

VÝSLEDKY
Při ošetření IPL bylo třeba několik ošetření v intervalech několika týdnů mezi ošetřeními.
Tyto intervaly se pohybovaly mezi 4 až 6 týdny v závislosti na tom, které místo těla bylo
ošetřováno. Počet ošetření byl také různý. Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty z
celého testovaného počtu osob.
Muži a ženy mají různou hloubku, sílu a délku chloupků a množství na cm2. Vyjádřeno v
procentech, 15% mužských chloupků bylo zničeno jedním ošetřením. U žen je skóre vyšší,
a to přes 20% zničených chloupků na jedno ošetření. V průměru u žen je třeba menší
počet ošetření než u mužů.
Při průměrném počtu 5 ošetření během 6 měsíců byla zjištěna redukce chloupků v průměru
mezi 82% až 97% všech testovaných osob (žen i mužů).
Studie ukázala, že po několika ošetřeních  se zničí kolem 90% chloupků na ošetřovaném
místě. Konečné ošetření odstraní poslední zbylé chloupky.
Vysoké procento odstraněných chloupků po několika ošetřeních poskytuje klientovi značný
stupeň spokojenosti.
Po šesti měsících po ukončení kompletního ošetření bylo zjištěno, že na ošetřovaných
místech nedochází k dalšímu růstu chloupků.
Během ošetření ani po nich nedošlo k žádným objektivním komplikacím.

ZÁVĚR
Praktické zkoušky ukázaly, že Bentlon IPL Dual Power Flash má extrémně vysokou
účinnost. Ve všech zemích byli s výsledky maximálně spokojeni jak poskytovatelé služeb,
tak jejich klienti.
IPL BENTLON dual power flash
výsledek klinické studie