KAVITACE
co je to?
Kavitace (z latinského cavitas) je fyzikální princip, který popisuje, jak se ultrazvuk chová ve tkáni. V
posledních letech pojem převzal kosmetický a fitness průmysl.

Rozlišujeme dva druhy ultrazvuku, pasivní a aktivní. Ten první využívají zejména diagnostické přístroje,
jeho bezpečnost umožňuje používat ho k zobrazování plodu u těhotných.

    Aktivní ultrazvuk je právě ten, se kterým se nyní ve větší míře setkáváme v souvislosti s hubnutím
- má větší energii a dokáže ohřát tekutinu v tkáni tak, že se z ní stane plyn. Mikrobublinky plynu se
tlakem rozpínají a tím narušují tkáň.

    Kavitační efekt není v medicíně nijak nový, úspěšně se používá například ve stomatologii k
odstraňování zubního kamene. Ultrazvuk je tak silný, že dokáže rozbít také ledvinové kameny.

Kavitace (nesprávně nazývána neinvazivní liposukce) je prováděna pomocí pokročilé ultrazvukové
technologie. Ta umožňuje koncentrované energii být nasměrována do velmi specifické zóny uvnitř těla
pacienta a je tak schopna narušit podkožní tukové buňky, přičemž nechává kůži a vaskulární, nervovou
i muskulární tkáň nezměněnou. Jedná se o tzv. lipolýzu

Ultrazvukové vlny naruší stěny tukových buněk, jejich obsah se ve formě triglyceridů dostává do
mezibuněčného prostoru a pomocí lymfatického systému je transportován do krve. Krví potom do jater.
Triglyceridy jsou přeměněny na glycerol a volné mastné kyseliny, a ty jsou dále metabolizovány.
    Tuk se zpátky do tkáně nevrací.