KAVITACE
kontraindikace
Jako každá procedura má i ultrazvuková kavitace s podtlakem svá omezení:

    těhotenství
    onemocnění srdce (kardiostimulátor atd.)
    velké kovové implantáty (v místě ošetření)
    rakovina
    epilepsie
    onemocnění kůže
    otevřené zranění
    snížené ledvinové nebo pankreatické funkce
    některá onemocnění jater
    menstruace v den kavitace
    infekční onemocnění nebo zánět v místě aplikace

Pokud si nejste jisti zda můžete podstoupit kavitační ošetření, poraďte se se
svým lékařem.