KAVITACE
před ošetřením
        Minimálně dva dny před absolvováním kavitace je nutné dodržovat zvýšený pitný režim - 2 až 3 litry denně
(neperlivá voda nebo neslazený čaj), zvýšený příjem tekutin je nezbytnou součástí neinvazivní liposukce. Látky, které
vzniknou po rozpadu tukových buněk, jsou z těla odváděny lymfatickým systémem, který pro svou aktivitu potřebuje
dostatečné množství tekutin.

Nejméně den před podstoupením kavitace je doporučována lehká dieta s omezeným příjmem tuku a soli.
    Čtyři hodiny před ošetřením by se měl(a) klient(ka) vyvarovat težkých jídel a dvě hodiny před nejlépe nejíst vůbec.

    Doporučujeme také zvýšit fyzickou aktivitu.